WIKOV MGI – HRONOV

Investor: WIKOV MGI a.s.

Termín realizace: 2007 – 2008

Prováděné práce: elektroinstalace nové výrobní haly a kalírny, veřejné areálové osvětlení, oprava a rozšíření trafostanice, NN rozvodny a zapojení technologií