GRACIANO – ČERVENÝ KOSTELEC

Investor: Graciano Transmissioni Czech – Červený Kostelec

Termín realizace: 2006

Prováděné práce: elektroinstalace, úprava trafostanice, zapojení ozubárny a kalírny