Elektromontáže

Elektromontáže

Elektromontáže jsou hlavní činnost naší společnosti, jsme zaměřeni na výstavbu nízkonapěťových (NN) a vysokonapěťových rozvodů (VN) do 35 kV. Naše snaha je nabídnout zákazníkovi kompletní sortiment služeb v tomto oboru. V případě potřeby navrhneme vhodné řešení, vytvoříme cenovou kalkulaci, zpracujeme projektou dokumentaci a následně provedeme montáž. Vše řádně zrevidujeme a předáme zákazníkovi. Náše strojní vybavení je připraveno na veškeré druhy montáží vně i uvnitř budov. Máme zkušenosti s montážemi elektrorozvodů po celém území naší republiky, ale i v dalších zemích nejen Evropy (Německo, Rusko, Mexiko).

Zajímavosti z našich realizací naleznete na Facebooku.

  • NN i VN elektro vedení
  • nosné konstrukce pro vedení
  • veřejného osvětlení (VO)
  • dodávku a montáž trafostanic
  • dodávku a montáž rozvoden NN a VN
  • montáž hromosvodu (LPS)
  • elektroinstalace v průmyslových objektech
  • dodávky technologických elektrorozvodů výrobních celků a strojů
  • elektromontáže v občanské výstavbě i rodinných domech