STS – HRADEC KRÁLOVÉ

Investor: –

Termín realizace: 2008 – 2009

Prováděné práce: vybudování nové trafostanice, opravy elektroinstalace v objektech, oprava veřejného osvětlení v objektu