HOTEL HRON – NÁCHOD

Investor: –

Termín realizace: 01/2005 – 01/2006

Prováděné práce: kompletní rekonstrukce elektroinstalace, včetně hromosvodu