SICO RUBENA – HRONOV

Investor: SICO Rubena s.r.o.

Termín realizace: 01/2017 – 07/2017

Prováděné práce: kompletní elektroinstalace přístavby nové výrobní haly a expedičního skladu, připojování strojů, rozšíření stávající trafostanice, dodávka a montáž nové VN/NN rozvodny a transformátoru 1250 kVA, kompletní osvětlení svítidly s LED technologií.