SAAR GUMMI CZECH

Investor: SAAR GUMMI CZECH s.r.o.

Termín realizace: 11/2016 – 04/2017

Prováděné práce: mechanická a elektrická instalace 3. linky v míchárně gumových směsí, rozšíření VN a NN rozvodny