ZUŠ – NÁCHOD

Investor: Město Náchod

Termín realizace: 01/2010 – 07/2011

Prováděné práce: kompletní elektroinstalace stávající budovy bývalé vojenské správy a nové přístavby včetně hromosvodů