VO RUSKÁ – NÁCHOD

Investor: Město Náchod

Termín realizace: 11/2016 – 11/2016

Prováděné práce: výstavba nového veřejného osvětlení ulice Ruská Náchod.