VO KRKONOŠSKÁ – NÁCHOD

nvestor: Město Náchod

Termín realizace: 08/2012 – 09/2012

Prováděné práce: rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Krkonošská