SŠPTP – VELKÉ POŘÍČÍ

Investor: Královehradecký kraj

Termín realizace: 11/2017 – 10/2018

Prováděné práce: rekonstrukce elektroinstalace dílen pro tiskařské obory, hromosvody, rozvodna NN.