SAAR GUMMI CZECH

Investor: SAAR GUMMI CZECH s.r.o.

Termín realizace: 09/2017 – 06/2018

Prováděné práce: kompletní elektroinstalace nové výrobní haly PR4, dodávka a trafostanice, rozvodny NN a VN, kompletní osazení LED svítidly. Montáž a zapojení dvou výrobních linek.