SAAR GUMMI CZECH

Investor: SAAR GUMMI CZECH s.r.o.

Termín realizace: 05/2013 – 12/2013

Prováděné práce: elektroinstalace míchárny směsí, přívod VN, nová trafostanice se čtyřmi transformátory 1600kVA, mechanická kompletace technologie míchárny, zapojení technologických rozvodů elektro