RUBENA – NÁCHOD

Investor: RUBENA a.s.

Termín realizace: průběžně

Prováděné práce: údržba NN a VN zařízení, demontáže, montáže, opravy, revize