MESA PARTS – VYSOKOV

Investor: MESA PARTS s.r.o.

Termín realizace: 09/2015 – 08/2016

Prováděné práce: kompletní dodávka elektroinstalace výrobní haly – III. etapa, instalace nové trafostanice a rozvodny NN a VN, transformátor 1600 kVA, LED osvětlení, montáž přípojnicových systému, úpravy stávajících výrobních prostor.