MATRIX – TŘEBEŠOV

Investor: MATRIX a.s.

Termín realizace: 07/2014 – 10/2014

Prováděné práce: kompletní dodávka elektroinstalace, včetně hromosvodu a rozvodny NN v novostavbě pilnice. Připojení výrobních technologií.