KINO ŠIRÁK HRADEC KRÁLOVÉ

Investor: Statutární Město Hradec Králové

Typ zakázky: kulturní využití

Termín realizace: 03/2020 – 05/2020

Místo: Hradec Králové

Prováděné práce: Společnost ELEKTROIN spol. s r.o. jako generální dodavatel rekonstrukci elektroinstalace v letním kině Širák v Hradci Králové. Práce spočívající v demontáži staré elektroinstalace a montáži nové elektroinstalace včetně sklopných stožárů. Součástí projektu byla dodávka LED osvětlení.