HOTEL OBECNÍ DŮM – HRADEC KRÁLOVÉ

Investor: –

Termín realizace: 2006

Prováděné práce: kompletní elektroinstalace hotelu