HARTMANN-RICO CHVALKOVICE

Investor: HARTMANN-RICO a.s.

Typ zakázky: průmysl

Termín realizace: 06/2020 – 10/2020

Místo: Chvalkovice

Prováděné práce: Naše společnost jako subdodavatel generálního dodavatele PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. provedla elektroinstalaci na zakázce přístavba hal 2 a 3 v areálu společnosti Hartmann-Rico Chvalkovice. Součástí zakázky byla příprava před zahájením stavby, která spočívala v přeložení stávajícího vedení v zemi a přepojení diesel-agregátu a veřejného osvětlení. V rámci realizace byla provedena přístavba elektroinstalace k halám 2 a 3. Bylo osazeno LED osvětlení, dodány nové rozvaděče.