GONDELLA – ŘÍKOV

Investor: GONDELLA s.r.o.

Termín realizace: 01/2013 – 05/2013

Prováděné práce: elektroinstalace nové skladové haly, rekonstrukce a rozšíření stávající NN rozvodny, montáž nového transformátoru 1000kVA