FARMET – ZASTŘEŠENÍ PROLUKY

Investor: FARMET a.s.

Termín realizace: 05/2018 – 05/2018

Prováděné práce: elektroinstalace zastřešení proluky mezi stávajícími výrobními halami, osazení LED svítidly.