FARMET – PŘÍSTAVBA ŠATEN

Investor: FARMET a.s.

Termín realizace: 09/2018 – 11/2018

Prováděné práce: kompletní elektroinstalace přístavby šaten a kanceláří včetně hromosvodu. Osazení LED svítidly.