FARMA – TŘEBEŠOV

Investor: Farma Třebešov s.r.o.

Termín realizace: 04/2016 – 06/2016

Prováděné práce: elektroinstalace skladové haly včetně hromosvodu