BEDNAR FMT – VÝROBNÍ HALA

Investor: BEDNAR FMT s.r.o.

Typ zakázky: průmysl

Termín realizace: 07/2019 – 04/2020

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Prováděné práce: Společnost ELEKTROIN spol. s r.o. provedla pro generálního dodavatele STYLBAU s.r.o. práce spočívající v montáži elektroinstalace a hromosvodů v přístavbě nové výrobní a expediční haly. Součástí dodávky bylo provedení napojení technologických celků, dodávka a montáž LED osvětlení společnosti BALTLED. Vzhledem k navýšení příkonu areálu byla dodána kiosková trafostanice 35/0,4kV. Celé dílo bylo předáno v požadované kvalitě a řádném termínu.