AMULET – NÁCHOD

Investor: GR8NET s.r.o.

Termín realizace: 2005

Prováděné práce: I. i II. etapa kompletní elektroinstalace objektu chráněných dílen