AGRO ŘÍKOV – TRAFOSTANICE, VÝROBNÍ HALA

Investor: AGRO CS a.s.

Termín realizace: 02/2019 – 10/2019

Prováděné práce: výstavba nové trafostanice 35/0,4kV a přípojky VN pro napojení stávajícího areálu a nové technologie míchárny granulovaných hnojiv, elektroinstalace nové výrobní haly včetně LED osvětlení, nová NN rozvodna. Nosné kabelové systémy z nerezových materiálů.