AGRO ŘÍKOV – TRAFOSTANICE

Investor: AGRO CS a.s.

Termín realizace: 02/2018 – ???

Prováděné práce: výstavba nové trafostanice 35/0,4kV a přípojky VN pro napojení stávajícího areálu a nové technologie míchárny granulovaných hnojiv, elektroinstalace včetně LED osvětlení, nová NN rozvodna